• ASA garandeert hoge kwaliteit in beveiliging

  • ASA biedt gediplomeerde en ervaren beveiligers

  • Uw beveiliging is onze zorg

Collectieve beveiliging

Collectieve surveillance houdt in dat tijdens een nader overeen te komen tijd zich een of meerdere surveillanceauto’s continue op het industrieterrein bevinden. Gedurende deze aanwezigheid staan de surveillanceauto’s voortdurend in contact met de meldkamer van Apeldoorns Security Agency en zal er ook contact zijn met de regionale Politie.

Tijdens de collectieve surveillance wordt er gelet op:

  • Verdachte personen en/of voertuigen
  • Onregelmatigheden bij aangesloten bedrijven
  • Slecht hang- en sluitwerk bij aangesloten bedrijven
  • Brandgevaarlijke situaties
  • Onoverzichtelijke verkeersituaties op het industrieterrein
  • Vandalisme,vernielingen en sabotage
  • Ongeoorloofde stalling van auto’s, vrachtauto’s en/of containers
  • Illegale vuilstort